Nisan 12, 2021

Sanal Kripto

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha fazlası hakkında son haberler

Türkiye ekonomik reform planını açıkladı

İstanbul

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ülkenin ekonomik reform eylem planını Salı günü geç saatlerde açıkladı.

Eylem planı, kamu maliyesi, fiyat istikrarı, finans, cari açık, istihdam, kurumsal yönetim, yatırım teşvikleri, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet ve piyasa izleme dahil olmak üzere 10 ana başlık altında geniş bir faaliyet yelpazesini kapsıyor.

Bakanlığın eylem planı, ayrıntılı faaliyetler ve bir takvim içermektedir.

Program kapsamındaki tüm faaliyetler Mart 2023’e kadar uygulanacaktır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ayın başlarında yeni bir ekonomik reform paketinin ayrıntılarını açıklamıştı.

Kamu maliyesi

Program kapsamında maliyet disiplini sağlanacak, kamu borç yönetimi güçlendirilecek ve vergi kuralları basitleştirilecektir.

Yatırımcı dostu tahmin güçlendirici tedbirler alınacak ve kamu ihale ihalelerinde reforma gidilecek.

Kamu-Özel İşbirliği Çerçeve Yasası, kamu iktisadi teşekkülleri için çıkarılacak ve yeniden düzenlenecektir.

Fiyat istikrarı

Eylem planına göre, ülke Haziran 2021’e kadar bir fiyat istikrar komitesi bulacak.

Hava koşulları, hastalıklar ve hasat nedeniyle fiyat dalgalanmalarını önlemek için erken uyarı sistemi kurulacak.

Yiyecek kaybı ve israfı azalacak.

Finans Departmanı

Proje kapsamında bankacılık sektörünün varlık kalitesi iyileştirilecek ve varlık yönetimi şirketlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

Ülke, faiz dışı finansal sistemi ve finans sektörünün kurumsal yapısını iyileştirecektir.

Mevcut kıtlık

Yapının cari açığı azalacak.

Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın, Aralık 2021’e kadar ülkede rekabetçi, yenilikçi ve sağlam bir sağlık sektörü yarattığı anlaşılacaktır.

Ülke, gelişmekte olan teknolojilerde yerel yetenekleri geliştirmek, genç istihdamını teşvik etmek ve Aralık 2021’den itibaren küresel rekabet gücü kazanmak için Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığını kuracak.

Türkiye, değerli mineraller ve taşlar için uluslararası standartlarda bir pazar yaratacak. Ülke, sanayi sektöründeki yeşil değişimi destekleyecek ve ihracatçılarının rekabet gücünü artıracaktır.

İş

READ  Günlük Haber Paketleme: Türkiye'nin güneş enerjisi üretimi Şubat 2021'de% 50 arttı

İstihdam yardımları gözden geçirilecek ve istihdam fonu sağlanacaktır.

Gençlerin istihdamının ve işgücünün kalitesinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

Yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacak ve iş gücünün gelecekteki işlere geçişi hızlandırılacaktır.

Kurumsal Yönetim

Finansal İstikrar Komitesi, piyasaları derinleştirmek ve tasarrufları artırmak için Haziran 2021’e kadar kurulacak.

Ülke ayrıca Haziran 2021’e kadar bir Ekonomik Koordinasyon Komitesi kuracak. Komiteye Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek ve ülkenin orta vadeli planının, yıllık planının ve kalkınma planının koordinasyonunu ve başarısını sağlayacaktır.

Organizasyon yapıları güçlendirilecektir.

Yatırım teklifleri

Özel sektör yatırımlarının korunmasına yönelik mevzuat çıkarılacaktır.

Devletin destek ve teşvik yatırım sistemi yeniden düzenlenecek.

İç ticareti kolaylaştırır

Ülke, iç ticareti kolaylaştırmak ve perakendede haksız uygulamaları önlemek için adımlar atacak.

Daha şeffaf, etkin ve profesyonel bir yönetim yapısı sağlamak için kooperatiflerde değişiklikler yapılacaktır.

Rekabet gücü

Dijital pazarları düzenlemek ve sağlıklı rekabeti sağlamak için bir yasa tasarısı hazırlanacak.

Dijital platformlarda depolanan verilerin kötüye kullanılmasını önlemek veya rekabeti kontrol altına almak ve dijital pazarlarda rekabetçi ve adil bir ortam sağlamak için önlemler alınacaktır.

Pazar izleme

Piyasadaki farklı mekanizmaları entegre etmek için bağımsız bir piyasa izleme organı oluşturulacaktır.

Şirket, insan sağlığı, can ve mal koruma, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketiciler için asgari güvenlik standartlarını karşılamayan ürünlerin dağıtımını engelleyecektir.

Anadolu Ajansı web sitesi, AA Haber Yayın Sistemi (HAS) tarafından abonelere sunulan haberlerin sadece bir kısmını ve kısaltılmış olarak içermektedir. Abonelik seçenekleri için bizimle iletişime geçin.