Ekonomide Resesyon nedir? Resesyon ne anlama geliyor?

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yaptırımların sertleşmesi halinde Rus ekonomisinin resesyona girebileceğini söylemişti. Peki resesyon nedir? Hangi durumlarda resesyon olur? Ekonomik Kriz Nedir?, Özellikleri Nelerdir?, Nasıl Gelişir? Ekonomimizde yaşanan ve hissedilen tabir olan ekonomik  kriz nedir ?ekonomik nasıl gelişim gösterir? özellikleri nelerdir? Sorularına cevap arayacağız.

Ekonomide Resesyon nedir? Resesyon ne anlama geliyor?

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yaptırımların sertleşmesi halinde Rus ekonomisinin resesyona girebileceğini söylemişti. Peki resesyon nedir? Hangi durumlarda resesyon olur? Ekonomik Kriz Nedir?, Özellikleri Nelerdir?, Nasıl Gelişir? Ekonomimizde yaşanan ve hissedilen tabir olan ekonomik  kriz nedir ?ekonomik nasıl gelişim gösterir? özellikleri nelerdir? Sorularına cevap arayacağız.

Emrah Tosun
Emrah Tosun
11 Ekim 2018 Perşembe 14:52
Ekonomide Resesyon nedir? Resesyon ne anlama geliyor?

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yaptırımların sertleşmesi halinde Rus ekonomisinin resesyona girebileceğini söylemişti. Peki resesyon nedir? Hangi durumlarda resesyon olur? Ekonomik Kriz Nedir?, Özellikleri Nelerdir?, Nasıl Gelişir? Ekonomimizde yaşanan ve hissedilen tabir olan ekonomik  kriz nedir ?ekonomik nasıl gelişim gösterir? özellikleri nelerdir? Sorularına cevap arayacağız.

Ekonomik kriz belirtileri

Ekonomik kriz nedir, Ülkelerin rasyo ekonomik veriler dengesinde değişiklik oluşması ile meydana gelen durum olarak tanımlanabilir. Ekomik kriz öncesinde piyasa  bozulma sinyalleri ile kendini hissettirir. Bu anlamda piyasa da, durgunluk, fiyat dengesizliği,dolar-euro-altın gibi yatırım araçları hızlı bir yükselme yaşanır. Piyasa da üretim kısıtlanır bunun nedeni ise, arz talep dengesinde ki bozulmadır. Üretici üretemez çünkü ham madde, işçilik, enerji v.b maliyet kalemlerinde ki artış meydana gelmiş maliyet kalemleri artmıştır.

 Ekonomik kriz ülkesel olduğu gibi bazen küresel olarak ekonomileri etkiler. Bu küresel kriz etkisine ABD-ÇİN 2018 ekonomik savaşı örnek verilebilir. İki ülke arasında güç savaşı sonucunda  dünyayı etki eden ekonomik savaş, Türkiye’yi de etkilemektedir. Piyasa dolar hareketleri ve ülke para birimleri güç dengeleri etki etmektedir.

EKONOMİK KRİZİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Ekonomik kriz tanımına uygun olarak etki eden Resesyon ve depresyon kavramları Krizi açık olarak tanımlamaktadır.

Ekonomi terimi olarak resesyon (durgunluk) şöyle açıklanabilir; Ekonomik faaliyetlerde yavaşlama ve durma noktasına gelmesi olarak tanımlanabilir. Literatürde “resesyon”un, “ekonominin iki çeyrek yıl üst üste küçülmesi” şeklinde olarak da ifade ediliyor.  Bu tanım önem arz etmektedir, kriz teşhisinin tartışmasız ve kolay yapılması gibi bir faydası var.

Bir kriz ekonomide kural olarak bir refah döneminden sonra gelir. Bu nokta da önemli husus özelliği,  ekonomideki yükseliş hareketleri, yerini ani iniş hareketlerine bırakması sonucu oluşmasıdır., üretim ve gelirdeki daralmalar , işsizlik ve iflaslar , borsalar çöker bu etkiler krizin olduğunu bize gösterir.

İktisat teorisi krizleri gözlemleyerek, ekonomik krizin üç önemli özellik taşıdığını tespit etmişlerdir.

Ekonomik kriz özellikleri :                                                                                                     -Kriz bir “aşırı-üretim” olgusudur.                                                 

-Kriz “genel”dir ya da genelleşebilir niteliktedir,                                                  

-Kriz “dönemsel”dir. ya da en azından “geri-dönüşlü”dür.

Kapitalist sistem uygulamalarında kriz piyasanın ayrılmaz parçasıdır.

* Kriz Bir Aşırı-Üretim Olgusudur

Ekonomik kriz iflasların hızlı artması ile olur. Kriz belirtisi  önce bankacılık sektöründe ve borsalarda hissedilir.

Spekülasyon başlaması ile Banka ve borsaların ardından, sıkıntı ülke sisteminin işleyiş yapısında etki ile reel sektöre yayılır. Güç kaybı yaşayan  iş yeri, fabrika  personeli işten çıkarmaya başlar; bu hamle ise, ekonomi de işsizlik  artması olarak etki eder.

Krizden bütün sanayiler, tarım sektörü, ekonomik kalkınmaya etki eden yan sanayi de  etkilenir. Sosyal yaşam kalitesi bozulur,.

Ekonomik kriz ekonomide sektörler arası birbiri arasındaki bağımlılığı ifade eder. Krizlerin “aşırı üretim” olgusu, reel açıdan inceleme konusu yapılırsa ,kolay anlaşılır.

* Kriz Geneldir ya da Genelleşebilir Niteliktedir

Ekonomiler de yaşanan büyük kriz dediğimiz durum “genel”dir, Her hangi bir dünya ülkesinde ki ekonomik kriz, genel olarak bütün sanayileşmiş ekonomiler etkilenir. Bu, uluslararası piyasanın birbirine bağımlı olmasından kaynaklıdır.

* Kriz “Dönemsel” ya da En Azından “Geri-Dönüşlü”dür

Krizler sadece  mekân olarak değil, zaman olarak da “genel”dir. Bir diğer ifade ile krizler zamansal dönem olarak düzenli aralıkla tekrarlayarak ortaya çıkar. Örnek verecek olursak Türkiye’de 2003 krizi ve şu an 2008 yılında yaşanan kriz gibi birbiri ardına tekrar eder.

* Kriz Kapitalist Sistemin Temel Bir Özelliğidir 

Avrupa kurulan ekonomik sistem, krizin temel özelliği olarak kapitalist sistemin içerisinde yer alan olgu olduğudur. Sanayileşme ve pazar genişlemesi her yükselişin bir düşüşü olacağını gösterdiği için bu sistemde mutlaka yaşanacağının en güzel kanıtıdır.

** EKONOMİK KRİZ NASIL GELİŞİR?

Kapitalizm sistemi aşırı üretim sonucu krizleri doğurmaktadır. Bunun temel sebebi  ekonomide mal talebi hangi firma için yönelme olacağının bilinmemesidir. Üretilen her ürün ihtiyaç noktasına göre üretim yapılmalıdır.

Üretim Pazar araştırması, ürün çeşitliliği, kalite, talep  dengesi göz önünde bulundurularak yapılırsa ekonomik kriz için tedbir alınabilir.: Kriz başladığında ekonomik kriz etkisi Ülke ekonomilerinde. Hammadde alımını durduran, işçilerini işten çıkartan firma batma durumuna gelirken etkileşim olarak da çalıştığı firmaları da batırır, bu nedenle sektör, piyasadaki payları gibi faktörler krizin derinliğini, genişliğini ve uzunluğunu belirler. Üretici ve tüketici istikrar olgusu ister.

Krizin sonuçlarını ise şöyle açıklayabiliriz:

 Ekonomik krizi sonuçları: İflas durumu yaşayan firmalar, mali durumu kötüleşen  bankalar, atıl durumda bekleyen  fabrikalar, stok patlaması yaşayan depolar, İflas sonucu oluşan işsizlik gelir kaybına neden olur. Kriz bazen bazı kişi ve kurumlara. Sermaye ve zenginlik fırsatı verir bunun sebebi karaborsacılıktır.

Ekonomik kriz yaşanan yıllar ve etki ve sonuçları:

-2007/2008 krizi de geçmişte olduğu kapitalist ülkelerde ortaya çıkmıştır.-2007/2008 krizi de önce bankacılık sektöründe ve borsalarda başlamıştır.

-Krizin belirti sırası aynıdır: Öncelik banka sektörü ile başlamış, daha sonra borsalar, en sonunda reel sektör yaşamıştır.

-2007/2008 krizi de spekülasyon ile bağlantılı gelişmiştir.: Kriz ABD’de spekülasyonun  tut-sat kredilerinde- gemi azıya almasıyla ortaya çıkmıştır. -Yine krizin başladığı bir pilot sektör vardır: İnşaat sektörüdür.

Öncü ülke yine ABD’dir. Kriz tek bir ülke ile sınırlı kalmamıştır.

Ana özellik benzer özellikleri nedeni ile geçmişteki krizlerle günümüzün küresel krizi arasında benzer ilişkiler mevcuttur.

Ekonomik durgunluk olarak adlandırılan resesyon, ülke ekonomilerinde istenmeyen durgunluk durumlarıdır. Resesyonların ülke ekonomilerine ve vatandaşlarına direkt etkisi bulunmaktadır. Bu etkileri maddeler halinde, neden sonuç temellendirmesi yaparak açıklamak gerekirse;

Kudrin Rus ekonomisinin resesyona girebileceğini savunarak, “Bu nedenle Rusya’nın dış politikası, diğer ülkelerle gerginlikleri azaltmaya yönelik olmalıdır.” dedi. Resesyon ekonomide durgunluk anlamına gelir. İşte resesyon hakkında merak edilenler…

Ülke ekonomisi küçülür ve dolayısıyla GYSİH negatif büyüme gösterir.

Resesyona giren ülkenin yerel para birimi döviz kurları karşısında değer kaybeder. Bu durumda ithal ürünlerin fiyatları artar ve ithal ürünlerden kaynaklı bir enflasyon baskısı oluşur. Bu nedenle halkın alım gücü azalır.

İthal ürünlerin fiyatı artacağından kaynaklı muadil yerli ürünler kullanılmaya başlanır, muadil ürünler yoksa dahi ithal ürünlerin tüketimi azalır. Bu durumda ithalat – dengesi olan cari denge, ülke ekonomisi lehine bozulma eğilimi gösterir. Diğer bir söylemle ithalat azalacağından cari açık azalma eğilimine girer.

Yerli para biriminin değer kaybetmesinden kaynaklı yerli iş gücünün maliyeti de azalır. Bu nedenle uluslararası piyasada yerli ürünlerin fiyat avantajı ortaya çıkar ve uluslararası piyasada yerli ürünlerin rağbet görmesine neden olur. Bu durum zamanla ihracatı artırır ve yerli ekonomide ki üretici çeşitliliğini de zamanla artırır. Bu durumunda etkisiyle cari açık azalma eğilimine girer.

Resesyonun başında işsizlik artma eğilimine girmektedir ve resesyon derinleştikçe de işsizlik artar.

Kur resesyondan kaynaklı arttıkça enflasyon artar ancak kur artışı durduğunda enflasyon artışı durur ve genellikle resesyon boyunca enflasyon olağan durumdan daha az olur.

Kişiler ve kurumlar için faizler artar dolayısıyla da borçlanma maliyeti artar. Bu durum iç talebin azalmasına neden olur. 
Dayanıklı ev aletleri, beyaz eşya, otomobil ve inşaat sektörleri gibi sektörler resesyonu daha derin hisseder.

Ülkede oluşacak resesyon durumu;  ülkenin ekonomik darboğazda olmasına ve kitleler halinde görülecek ekonomik sorunlara neden oluyor.

İthal ürünlerin alım gücünün azalması, maaşların yetersizliği, yerli ürünlerinde satılamaması gibi birçok zincir halkalarını doğrudan etkiliyor.

Royal Bank of Scotland CEO'su Ross McEwan, Brexit anlaşması olmamasının Birleşik Krallık'ı bir resesyon sürükleyebileceği uyarısında bulundu. "Kötü bir Brexit Britanya'da negatif büyüme ile sonuçlanabilir" diye konuşan McEwan, RBS'nin bazı sektörlere kredi konusunda daha ihtiyatlı hale geldiğini vurguladı. McEwan, "Gelecek yıl yüzde 1-1,5 büyüme öngörüyoruz, ancak eğer kötü bir Brexit olur ise büyüme sıfıra veya negatife gidebilir, bu da bizim karlılığımızı ve hisse fiyatımızı etkiler" diye konuştu. Kaynak: İngiltere için resesyon uyarısı 

Anahtar Kelimeler:
ResesyonResesyon Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.